Vilkår for bruk

Av Ekstrahjelp, 02 . November 2015

Ved å ta i bruk våre tjenester samtykker du til Ekstrahjelps vilkår:

1. Personvern

Ekstrahjelp AS (”Ekstrahjelp”) er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du registrerer om deg selv på våre nettsider og mobilløsning. Ekstrahjelp vil behandle personopplysningene for administrasjon og oppfølging av jobbsøknader/jobbannonser, og vil kun utlevere personopplysninger om deg til de bedriftene du selv velger å sende en jobbsøknad til. Ekstrahjelp forbeholder seg retten til å utlevere opplysninger om deg og/eller din bruk av tjenesten så langt det ansees nødvendig i forbindelse med rettslige prosesser og/eller etterkomme anmodning fra offentlige myndigheter. For øvrig vil Ekstrahjelp ikke utlevere personopplysninger.

Du kan kreve innsyn i personopplysninger som er registrert om deg, og kreve informasjonen oppdatert, rettet og slettet. Du kan henvende deg til behandlingsansvarlig - Ekstrahjelp AS, organisasjonsnummer 998 796 168, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, hjelp@ekstrahjelp.no. Ekstrahjelp vil lagre personopplysninger frem til brukerne sletter sin profil på www.ekstrahjelp.no eller henvender seg til behandlingsansvarlig for personalopplysninger hos Ekstrahjelp. Etter at profilen er slettet vil dataene bli anonymisert.

Ekstrahjelp behandler personlige data i henhold til de lover og regler som til enhver tid er pålagt oss under Norske lover og regler. Dette er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men også en rekke andre lovverk som blant annet markedsføringsloven og regnskapsloven gir retningslinjer for hvordan sådan informasjon skal behandles. Ønsker du mer informasjon om personvern kan du finne dette hos internettsidene til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler

Ekstrahjelp benytter informasjonskapsler, såkalte ”cookies” for å gjøre tjenesten mer brukervennlig og optimal. En informasjonskapsel er en liten datafil som identifiserer deg som en unik bruker og gjør din brukeropplevelse raskere og mer effektiv. Ekstrahjelp gir ikke videre slik informasjon til tredjepart. Merk at du kan angi at webleseren skal avvise alle informasjonskapsler eller vise når en informasjonskapsel sendes, men det kan da forekomme at visse tjenester ikke er tilgjengelige.Ekstrahjelp har ikke kontroll over praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til alltid å sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

2. Ansvar

Ekstrahjelp har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres av annonsører eller andre tredjeparter på Ekstrahjelp.no, gjennom våre mobilapplikasjoner og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.Ekstrahjelp er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av tjenesten og en hvilken som helst tredjepart.I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Ekstrahjelp, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Ekstrahjelp.no og mobilløsningene. Ekstrahjelp er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap.

3. Immaterielle rettigheter

Ekstrahjelp har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Ekstrahjelp. Ekstrahjelps immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Ekstrahjelp.

4. Endringer

Ekstrahjelp står fritt til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel og uten erstatningsansvar. Vi oppfordrer deg til jevnlig å lese vilkårene, slik at du er underrettet om eventuelle endringer i vilkårene.