Hvor gammel må du være for å få deg en jobb?

Det finnes tre ulike aldersgrenser i forhold til hva slags jobb eller ekstrajobb du kan ha; 13 år, 15 år og 18 år.

Som en hovedregel må du være fylt 13 år for å ta deg jobb. Det er noen unntak dersom det gjelder å være med i teaterforestillinger, filmer og liknende. Der finnes det ikke noen aldersgrense, men foreldrene og Arbeidstilsynet må gi samtykke til det.

Aldersgrense 13 år og jobb

Når du har fylt 13 år, kan du ta lett arbeid som f.eks. bud, ryddehjelp og med pakkearbeid. Du kan også utføre private småjobber, som i en del tilfeller også kan gjøres hvitt og skattefritt.

Er du mellom 13 og 15 år eller skolepliktig skal du ha:

  • Fri mellom kl. 2000 og kl. 0600
  • En sammenhengende hvileperiode på minst 14 timer
  • En arbeidstid (i tillegg til skole) som ikke overstiger 2 timer om dagen og 12 timer i uken. − Unntak: På skolefrie dager kan arbeidstiden være opp til 7 timer. − Unntak: Hvis arbeidet er opplæring i regi av skolen – må arbeidstid og skoletid til sammen ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Aldersgrense 15 år og jobb

Når du har fylt 15 år kan du jobbe hvis det ikke er til skade for helsen din, eller hindrer deg i skolegangen. Det kan f.eks. være kontorarbeid, på bibliotek, i butikk, på restauranter, pensjonater, i parker, på gravlunder etc.

Før man fyller 18 år kan det være begrensninger i arbeidsoppgaver knyttet til butikkarbeid som følge av krav til ansvar og kasseoppgjør. Alkoholslag er ikke lovlig før man er 18 år. For å håndtere tipping/lotto må man også være 18 år.

Regler for deg mellom 15-18 år:

  • Arbeidstid for personer som ikke er skolepliktige, skal ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
  • Det skal være arbeidsfri mellom kl. 23 og kl. 06.
  • Sammenhengende hvileperiode på minst 12 timer.
  • Overtid og nattarbeid er ikke tillatt.

Aldersgrense 18 år og jobb

Når du har fylt 18, regnes du som voksen og kan ta alle slags jobber, men du må være fylt 20 for å ha lov til å selge brennevin.

Egen forskrift for ungdomsarbeid

Reglene for hva slags arbeid ungdom kan og ikke kan ha, finnes i en egen forskrift.

Du kan lese mer om dette i arbeidsmiljøloven, kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom, på Lovdata.no

Photo by Ben White on Unsplash

Photo by Ben White on Unsplash