Lurer du Lånekassen kan du risikere fengsel

En student prøvde å lure Lånekassen ved å jukse om fremdriften på studiet. Han fikk til slutt ubetinget fengsel, skriver Finansavisen. Denne saken er ikke unik i Lånekassens historie.

Fra tid til annen opplever Lånekassen svindelforsøk, og slike saker straffes hardt av såkalte allmennpreventive hensyn. Det vil si for å forhindre flere lignende lovbrudd blant befolkningen generelt.

Les også: Student dømt til 80 dagers fengsel

Meld fra til Lånekassen om endringer

Det er din plikt til å melde fra til Lånekassen hvis det oppstår endringer i situasjonen din underveis i utdanningen, for eksempel hvis du endrer på eller avbryter utdanningen din. Hvis du ikke oppfyller din informasjonsplikt ovenfor Lånekassen, kan det bli vurdert som forsøk på svindel. Lånekassen har gode rutiner for å avdekke forsøk på svindel, og de som oppdages kan som nevt bli straffet hardt.

Lånekassen gjennomfører kontroller

Lånekassen gjennomfører bokontroll for å hindre at studenter urettmessig får omgjort lån til utdanningsstipend. For å få gjort om lån til stipend, er ett av vilkårene at du ikke bor sammen med foreldrene dine. Selv om de aller fleste studenter er ærlige, er Lånekassens erfaring at enkelte studenter jukser. De hevder at de bor borte selv om de faktisk bor sammen med foreldrene sine.

Ved siste kontroll tok Lånekassen i bruk kunstig intelligens for å plukke ut elever som måtte sende inn dokumentasjon. Dette viste seg å være dobbelt så effektiv som å plukke et tilfeldig utvalg studenter. 11,6 % bestod ikke bokontrollen, og risikerer følgende:

  • Ikke få omgjort lån til stipend for den perioden borteboerstatus ikke er dokumentert.
  • Bli nektet støtte, betalingsutsettelse og sletting av renter for neste undervisningår, eller for en lengre periode framover.

Hvis det avdekkes forfalskning av dokumenter, eller forsøk på forfalskning, vil saken bli politianmeldt. Dette rammes av straffeloven §182 som omhandler dokumentforfalskning. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 2 år. 

Les også: Studenter, pass på at dere ikke jobber så mye at dere mister stipend fra Lånekassen

Photo by Bill Oxford on Unsplash