Så mye kan du tjene skattefritt

Du kan kan motta kr 1000,- fra en bedrift, kr 6000,- fra en privatperson og kr 10.000,- fra en frivillig eller veldedig organisasjon skattefritt. Men det er noen ting du må passe på for å unngå skatteplikten.

Lønn fra bedrift skattefritt

Ved oppstart i ny jobb skal du alltid levere skattekort, eller et frikort, til arbeidsgiver. Hvis du i løpet av året tjener kr 55.000 eller mindre skal du ikke å betale skatt, men du må da sørge for å levere et frikort til arbeidsgiveren din.

Les også: Verdt å vite om skattekort og frikort

Mottar du kr 1000 eller mindre i lønn i løpet av ett år fra en arbeidsgiver, skal du ikke trekke skatt for dette og du skal heller ikke oppgi dette til Skatteetaten. (Slike utbetalinger inngår derfor heller ikke i beløpet på frikortet ditt). Denne grensen gjelder for alle typer arbeid.

Lønn fra privatpersoner skattefritt

Lønn for private småjobber er skattefri for deg dersom :

  1. Arbeidet skjer hjemme hos, i hagen til, eller på bilen eller båten til en privat oppdragsgiver
  2. Utbetalt lønn ikke utgjør mer enn kr 6000 i året fra en og samme husstand (du kan med andre ord ikke få kr 6000,- fra far i huset og så kr 6000,- fra mor i huset for å unngå skatteplikt)
  3. Du får betalt lønnen fra en privatperson
  4. Du har ikke et firma i samme bransje, eller driver på fulltid med å utføre slike jobber

Alle kravene (1-4) må være oppfylt.

Overstiger lønnen din for jobben 6.000 kroner (fra en privatperson) blir den samlede betalingen skattepliktig for deg. Jobbtilbyder plikter da å melde dette beløpet inn til skattemyndighetene og du må legge inn beløpet som skattbar inntekt i din selvangivelse.

Lønn fra frivillig eller veldedig organisasjon skattefritt

Dersom organisasjonen du jobber for selv er fritatt for skatteplikt, kan du fra 2016 motta lønn på inntil kr 10.000 skattefritt.

Du kan også få dekket utgifter du har hatt gjennom arbeidet for organisasjonen på inntil 10 000 årlig skattefritt. Skattefri utgiftsdekning skal heller ikke rapporteres til Skatteetaten.

Les mer på Skatteetaten sine sider

Photo by Fabian Blank on Unsplash

Photo by Fabian Blank on Unsplash