Ny jobb? Pass på at du får en skriftlig arbeidskontrakt!

Arbeidskontrakt, arbeidsavtale eller ansettelsesavtale. Det er det samme hva du kaller det, bare pass på at du får en. Det har du også krav på.

Selv om den nye sjefen din virker som en kul fyr, be om en skriftlig arbeidskontrakt hvis du ikke allerede har fått en innen den første arbeidsdagen er over.

Det er en fattig trøst at en muntlig avtale er like gyldig som en skriftlig. Muntlige avtaler er nemlig veldig mye vanskeligere å bevise innholdet av.

Alle har krav på en skriftlig arbeidskontrakt

Selv om du bare skal jobbe litt, i en kort periode, skal du ha en avtale. Skal du jobbe mindre enn én måned, skal arbeidsgiver gi deg en arbeidskontrakt med en gang du starter. Ellers er fristen for å få på plass en arbeidsavtale senest innen en måned etter at du begynte i jobben.

En arbeidskontrakt skal minst inneholde følgende:

  • Ditt navn og arbeidsgivers navn (navn på selskapet du skal jobbe for)
  • Hvor du skal jobbe (arbeidsstedet)
  • Beskrivelse av arbeidsoppgaver eller stillingstittel
  • Når du skal begynne i jobben – og hvor lenge du skal jobbe der hvis avtalen er midlertidig
  • Opplysninger om prøvetid, oppsigelse og ferie
  • Lønn (inkl. opplysning om evt. tariffavtaler)
  • Arbeidstid og lengde på pauser, med evt. særlige arbeidstidsordninger

Veldig mange av punktene er regulert gjennom Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Du kan lese mer om krav om skriftlig arbeidsavtale i arbeidsmiljøloven, § 14-5 og 14-6.

Arbeidsgiver har ikke anledning til å lage en avtale som er dårligere for deg enn det som er regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Avtalen vil da være ugyldig på de punktene, selv om du har skrevet under.

Og når det gjelder å skrive under, les alltid godt igjennom kontrakten først! Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver sender over forslag til kontrakt pr. e-post på forhånd. Det kan være greit for å få lest gjennom kontrakten i ro og fred.

Hva om du ikke får en skriftlig arbeidskontrakt?

Har du ikke fått en skriftlig arbeidskontrakt innen utgangen av den første arbeidsdagen, spør arbeidsgiver!

Har du fortsatt ikke fått noen kontrakt innen det har gått en måned, så kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet. De kan pålegge arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene. Er det noe du lurer på, så kan du ringe svartjenesten til Arbeidstilsynet på tlf. 73 19 97 00 mellom 0900 og 1400.

Les også: 10 ting du har krav på i sommerjobben

Photo by rawpixel on Unsplash

Photo by rawpixel on Unsplash