Skrive jobbsøknad

Vi gir deg noen tips til hvordan skrive jobbsøknad som gjør

Det finnes ulike maler som viser deg de formelle kriteriene for oppsett, men det aller viktigste er innholdet i søknaden. Det er det som skal fange arbeidsgivers oppmerksomhet, og gjøre at nettopp du blir innkalt til intervju.

1. Skriv en skreddersydd søknad for hver jobb. Dette viser at du har satt deg inn i stillingen og tar søkeprosessen seriøst.
2. Søknaden bør være kort. Den skal være en presentasjon av deg og dine motiver for å søke, og ikke en livshistorie.
Fokuser på:

  • Hvorfor ønsker du deg akkurat den jobben?
  • Hvorfor passer akkurat du så godt til den jobben?
  • Hva kan du bidra med?

3. Har du tidligere hatt spesifikke jobber/utdanning som er fordelaktig for jobben du søker på, få frem det i søknaden og hvorfor du mener det. Husk: Ditt utdanningsløp og tidligere jobber er beskrevet i din CV. Du skal ikke gjengi dette i søknaden.

4. Ikke bli for overlegen eller passiv. Tenk alltid på hvordan en fremmed arbeidsgiver vil kunne reagere på søknaden din. Litt skryt er lov! 🙂

5. Ikke skriv negativt om tidligere arbeidsgivere eller den jobben du allerede har. Lojalitet til arbeidsgiver er en egenskap arbeidsgivere verdsetter.

6. Unngå skrivefeil! En jobbsøknad med skrivefeil gir et dårlig førsteinntrykk. Få noen til å lese korrektur – gjerne din mor eller far – før du sender søknaden.

Foto: unsplash.com @alejandroescamilla

Foto: unsplash.com @alejandroescamilla