Hva er passende lønn?

Hva er passende lønn for private småjobber? Hva tjener ungdom i butikk? Her er det du trenger å vite for finne riktig lønn.

Først, lønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Det er ingen generell minstelønn i Norge, men noen bransjer har innført minstelønn gjennom tariffavtaler.

Tariffavtaler

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller gruppe arbeidsgivere (arbeidsgiverforening). I utgangspunktet gjelder tariffavtaler kun på arbeidsplasser der de ansatte har organisert seg (blitt medlem av en fagforening) og bedriften har skrevet under på tariffavtalen. Unntaket er allmenngjorte tariffavtaler.

Gjennom allmenngjøring av noen tariffavtaler, har avtaler om lønns- arbeidsvilkår blitt gjeldende for alle som jobber innen spesifikke områder.

Følgende områder har allmenngjorte tariffavtaler:

Det betyr f.eks. at alle bygningsarbeidere på byggeplasser skal ha en minstelønn som beskrevet i tariffavtalen – helt uavhengig om de er organiserte eller ei. Og helt konkret, her skal faglærte ha en minstelønn per time på kr 193,60. Ufaglærte uten bransjeerfaring skal ha en minstelønn på kr 174,- og ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring kr 181,50. Arbeidstakere på under 18 år skal ha en minstelønn på kr 116,70. (Satsene gjelder fra 23. september 2016)

For jordbruk- og gartnerinæringene er minstelønn for ferie- og innhøstingshjelp som følger:

 • Arbeidstakere 16-17 år: 89,65 kroner
 • Arbeidstakere 17-18 år: 92,65 kroner
 • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: 111,15 kroner
 • Over 18 år – ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 116,65 kroner

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Minstelønn for fast ansatte arbeidstakere i jordbruk- og gartnerinæringene er som følger:

 • Ufaglærte arbeidstakere: 131,05 kroner
 • Arbeidstakere 16-17 år: 97,65 kroner
 • Arbeidstakere 17-18 år: 101,65 kroner
 • Tillegg for fagarbeidere: 10,- kroner

Når det gjelder minstelønn for arbeid med renhold så er minstelønn per time på kr 169,37. Minstelønn per time er på kr 122,76 hvis arbeidstaker er under 18 år.

Med andre ord, lurer du på hva som er passende lønn innenfor et av områdene som er omfattet allmenngjorte tariffavtaler, så klikk deg inn på de enkelte avtale og se.

Andre tariffavtaler, selv om de ikke er allmenngjorte, bør også være et utgangspunkt for vurdering av passende lønn. På nettsidene til NHO finner du en grei oversikt over tariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster.

Lønn for butikkarbeid

Siden så mange spør om butikk spesielt, så gir vi dere her et utdrag av tariffavtalen for butikk (gjeldende fra 1. mai 2016):

 • 16 år kr 16.351 pr måned = timelønn kr 100,62
 • 17 år kr 16.949 pr måned = timelønn kr 104,30
 • Begynnerlønn 18 år kr 22.803 per måned = timelønn kr 140,32
 • 1 års ansiennitet kr 23.205 per måned = timelønn kr 142,80
 • 2 års ansiennitet kr 23.504 per måned = timelønn kr 144,64
 • 3 års ansiennitet kr 24.374 per måned = timelønn kr 149,99
 • 4 års ansiennitet kr 24.673 per måned = timelønn kr 151,83
 • 5 års ansiennitet kr 25.299 per måned = timelønn kr 155,68
 • 6 års ansiennitet kr 29.250 per måned = timelønn kr 180,-

Andre forhold ved vurderinger av lønn

Alder

Som det går frem av eksemplene over, er det vanlig at en som er over 18 år får mer i lønn enn en som er under 18 år.

Jobbens lengde 

Når det er snakk om jobber av kortere varighet, så er det vanlig å gi litt ekstra for oppmøte. Med andre ord, selv om en timelønn på kr 140,- egentlig er akseptabelt for jobben, men jobben varer bare i en og en halv time, kan det likevel være passende å betale kr. 280,- tilsammen.

Spesiell kompetanse, utdannelse og erfaring

Krever jobben en helt spesiell kunnskap, så er det grunn til å betale litt mer enn man ellers ville gjort for ellers lignende arbeid.

Arbeidstid

På linje med de fleste tariffavtaler, er det også vanlig å betale mer for kvelds- og nattarbeid, og arbeid på lørdager, søndager og helligdager.

For butikk er det f.eks. følgende tillegg for ubekvem arbeidstid: Mandag til fredag: Etter kl. 18.00 kr. 21.- pr time. Etter kl. 21.00 kr. 42.- pr time. Lørdag etter kl. 13.00 kr. 42.- pr time og etter kl. 16.00 kr. 84.- pr time.

Det er også vanlig å betale et tillegg (%) for arbeid som må utføres utenfor ordinær arbeidstid, såkalt overtid.

Lønn for småjobber

Når det gjelder lønn for private småjobber, så er det også en grei regel å se på den mest nærliggende tariffavtalen. F.eks. arbeid med praktiske gjøre mål i huset som kan likestilles med renholdsarbeid, bør lønnes med en lønn som starter et sted mellom kr 120,- og kr. 180 per time avhengig av alder og andre forhold som beskrevet over.

Tilsvarende kan jobber i hagen sammenlignes med jobber innen jordbruk- og gartnerinæringene, og bør lønnes med et minimum på kr 90,- per time for de yngste og kr 130,- per time for de eldste.

Husk litt ekstra for oppmøte hvis jobben ikke tar så lang tid!

Og for ordens skyld, Ekstrahjelp er aldri en part i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og bestemmer derfor heller ikke lønnen for jobbene dere finner på våre sider.

Foto: unsplash.com @eatenbyflowers

Foto: unsplash.com @eatenbyflowers